top of page

מדיניות האתר

שלום וברוכים הבאים ל Mostralstudio!

בברכה מעמית מוסטרל-mostralstudio. אנו מברכים אתכם ומודים לכם על בחירתכם לשוב ולהשתמש באתרנו, www.Mostralstudio.com ("האתר"). אנחנו מחויבים לספק לכם את השירותים, המידע והמוצרים הטובים ביותר, ומציעים לכם תנאים והגנות שימוש כדי להבטיח את חוויית השימוש הטובה ביותר.

נשמור על השקיפות, ונבטיח לכם שתהיו מעודכנים בכל הנוגע למדיניות הפרטיות שלנו ולתנאי השימוש באתר. על מנת להבטיח את השקיפות והשימוש הטוב ביותר באתר, אנחנו ממליצים לקרוא בעיון את התקנון הזה ולכבד אותו.

אנחנו כאן כדי לספק לכם כל מיני מידע, כלים, תמיכה ושירות למידה בתחום המוזיקה והתופים. האתר מספק מידע אודות השירותים השונים שאנו מציעים, וכן מציע את האפשרות לרכוש מגוון מוצרים מוזיקליים וקורסים אינטרנטים.

1: כללי

1.1 הגלישה באתר - הסכמה ושימוש כללי

אנו עמית מוסטרל (להלן:"mostralstudio") מברכים אתכם על הגעתכם לאתר האינטרנט שלנו, www.Mostralstudio.com (להלן: "האתר"). השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש ולתקנון הכללי המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון"). בגלישה באתר ובביצוע כל פעולות בו, מציינים כי אתם מסכימים לתנאי התקנון ומתחייבים לפעול בהתאם להם.

1.2 שינויים בתקנון

הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. השינויים בתקנון יחולו מיד לאחר פרסומם באתר. המשך השימוש באתר לאחר שינוי בתנאי התקנון מהווה הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים.

1.3 שימוש באתר באמצעים אלקטרונים 

תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4 שימוש בלשון זכר-נקבה

האמור בתקנון זה מתייחס לחברי שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה מתבצע מטעמי נוחות בלבד.

1.5 גיל שימוש

הגלישה באתר מותרת לכל הגילאים. עם זאת, רק בעלי כשירות משפטית מגיל 18 מותרת רכישה באתר. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.6 תוקף התקנון

במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהיא חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא תשפיע או תפגע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2: הצהרת משתמש

2.1 הצהרה משתמש

לפני שימושך באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים לנקוט בחשבון שהם עשויים לסבול מכל נזק או הפסד שעשויים להיות נגרמים לך כתוצאה משימושך באתר ובתכנים המוצעים בו, ומעשיך באתר. תישא כל אחריות ותוצאות שתגרום להם באתר זה.

2.2 תכנים ושירותים ללמידה בלבד

הקורסים והתכנים המוצעים באתר מיועדים ללמידה בלבד. כל פעולה או החלטה שתעשה בעקבות הקורסים והתכנים תיעשה על אחריותך המלאה. אין לראות בתכנים ובקורסים כל הבטחה לתוצאה כלשהי.

2.3 חובת הכשרה לזקוקים לקורסים

האתר נועד להספקת קורסים ותכנים על בסיס "כפי שהם"כל אחריות לזקוקים להתאמת הקורסים או התכנים לצרכיהם הספציפיים נובעת מאחריותם המלאה של המשתמש.

2.4 אי אחריות לנזקים

ללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו. בשום מקרה לא יהווה האתר תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או המשתמש לכל נזק או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה משימושם באתר ובשירותיו, אפילו אם האתר המליץ או הודיע על הקורסים והשירותים. המשתמש ישא באחריות וסיכון חוקי עבור נזק או הפסד לרכושו או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בקורסים ו/או בתכני האתר ו/או בשירותי האתר.

2.5 נזקים ותקלות

האתר אינו מתחייב לגבור על כל תקלה או נזק שייגרם לאתר. אין לאתר כל אחריות לשגיאות, לטעויות, לביטויים שבועתיים או לנזקים שייגרמו לך בגלישה באתר ובשימוש בו.

2.6 השתמש באתר תחת החוק

בשימושך באתר, הינך מחייב לא לפרוע כל חוק, תקנה או הוראה שנקבעו על ידי רשויות שלטוניות כלשהי.

3. הגלישה באתר:

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, על מנת לצפות בתכני הקורסים יש להירשם תחילה באתר. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר, יתבקש מהגולש למסור פרטים אישיים כמו שם פרטי, שם משפחה, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עשויים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים, יש לעדכן אותם באתר.

מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם יחד עם זאת, ללא המידע, לא ניתן יהיה לרכוש באתר. יש להבין שהאתר לא יעשה במידע שנמסר שימוש, אלא יעשה זאת בהתאם למדיניות הפרטיות שהוגדרה בתקנון זה.

השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמתך, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. כמו כן, האתר שמאחרים בזכותו לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר, כולל התחברות דרך פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות. האתר רשאי למנוע מכל גולש את השימוש באתר בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום את הגישה לו במקרים כגון:

 • מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת השארת פרטים ו/או ברכישה באתר.

 • שימוש באתר במטרה לבצע או לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או מעשה הנחזה כבלתי חוקי.

 • נפרות בתנאי התקנון המצויינים כאן.

 • נעשה שימוש באתר לצורך התחרות בו.

 • התנהלות שמגבילה את השימוש של אחרים באתר בכל דרך.

4. המוצרים,הקורסים,תווים,והשיעורים המוצעים לרכישה באתר:

שמות המוצרים,הקורסים,תווים,והשיעורים המוצעים לרכישה באתר יופיעו בדפי האתר. יש להבין שהאתר אינו מחויב להציע מגוון מסוים של מוצרים ו/או קורסים. האתר שמאחר בזכותו לשנות את מגוון המוצרים והקורסים המוצעים לרכישה באתר בכל עת, כולל החלפתם, הפחתתם, או הוספתם, וכל זאת בלי כל הודעה או התראה מראש. אופן הצגת המוצרים והקורסים באתר הינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

5. מחירי המוצרים והקורסים באתר:

המחירים המופיעים באתר הם המחירים העדכניים עבור המוצרים השיעורים והקורסים המוצעים לרכישה באתר. חשוב לשים לב שהאתר רשאי לעדכן את המחירים שמופיעים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה מראש. בנוסף, האתר רשאי להציע מבצעים והנחות שונות באתר, ורשאי לשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

6.רכישת מוצר באתר:

ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.

התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. 

בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

7.אספקת המוצרים:

לאתר יש מוצרים דיגיטלים שאותם האתר יספק באותו הרגע שהתשלום יבוצע ויהיה אישור.

8. מדיניות החזרות, שינוי וביטול עסקה:

8.2 בשל אופי השירות (קורסים דיגיטליים ותווים דיגיטלים), שינוי ו/או ביטול הרשמה לקורס\קניית תווים או קובץ דיגיטלי לאחר הרכישה לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

8.3 האמור בסעיף 10 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

9. אחריות האתר:

9.1. המידע שמופיע באתר אינו מהווה הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו ו/או השירותים המסופקים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.

9.2. המוצרים הפיזיים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.

9.3. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימוש, תחזוקת המוצר וכד') והאחריות הינה על הלקוח.

9.4. אחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.

9.5. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.

9.6. מידע ומצגים אודות מוצרים המופיעים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של האתר שמוצריהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע ממין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

9.7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

9.8. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

9.9. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המופג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

9.10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (“AS IS”). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

9.11. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתוכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

10.הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

10.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. על גולש שהשאיר פרטים כאמור יחולו הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

10.2. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שאינו בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

10.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

10.4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

10.5. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

10.6. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

10.7. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

10.8. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

10.9. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

11. השימוש באתר:

11.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מראש ובכתב.

11.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

11.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

11.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

11.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

11.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

11.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

12. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

12.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

12.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

12.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

13. קניין רוחני:

13.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

13.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

13.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

13.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

14. סמכות שיפוט:

14.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא התייחסות לברירת הדין הבינלאומית.

14.2. כל הליך משפטי הנובע ו/או הקשור לתקנון זה יועבר לסמכות הבתי המשפט במחוז תל אביב.

15. מדיניות פרטיות:

15.1. האתר מתחייב לכבד את הפרטיות של הלקוחות.

15.2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך, כולל המידע שאתה מספק או מידע שאנו אוספים באמצעות השימוש שלך באתר ומהמכשירים הניידים שלך או מהמחשב האישי שלך ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצורכים הבאים:

 • לספק שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

 • לתפעל את האתר באופן תקין;

 • לנהל את האתר בצורה יעילה;

 • לשפר את שירותי הלקוחות של האתר;

 • ליצור קשר ולספק לך מידע קשור לאתר או לשירות.

15.3. במהלך השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

 • כתובת ה-IP שלך, הפרוטוקול של האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן שאתה משתמש בו, וסוג המכשיר שאתה משתמש בו.

 • רישום הפעילות שלך באתר או בעמודי האתר שבהם ביקרת.

 • שימוש בעוגיות לצורך זיהוי המכשיר ממנו אתה גולש. קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים שאתר או אפליקציה מקוונת עשוים לשמור בדפדפן האינטרנט שלך או בכונן הקשיח של מחשבך לשם שימוש בביקורים הבאים באתר.

 • מידע שאתה מזין, משתף או נמסר לנו דרך השימוש שלך באתר.

15.4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כמו פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל שותפינו העסקיים ונותני שירותים אחרים.

15.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכות במידע שלך:

 • לפתח ולתחזק את האתר.

 • לספק מידע קשור לאתר או לשירות לגופים וחברות אחרות שאנו נותנים להם בהם אמון ובהתאם להוראות האתר ומדיניות האתר.

 • לשתף מידע עם רשתות חברתיות, שותפים בשיווק פוטנציאליים, ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל וטאבולה.

 • ללמוד ולספק מידע סטטיסטי. באופן כללי, כאל מרחוב בלבד, המידע המשותף לגופים אחרים עשוי להיות אנונימי ולא מזהה.

15.6. אנו מתחייבים לשמור על הסודיות המוחלטת של מידע המזוהה כמידע אישי. אנא שים לב שאין בכך בטחון מוחלט והאתר אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

16. שמירת זכויות

 1. זכויות היוצרים: כל הזכויות בתכנים המסופקים באתר שייכות לMostralstudio או לצדדים שמורים על זכויות היוצרים שבתכנים. אתה לא רשאי להשתמש בתכנים ללא אישור מראש מכתב מMostralstudio.

 2. מידע אישי: אנחנו מכבדים את פרטיותך. פרטי המשתמש והמידע האישי שאתה מספק יישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

17.סיום חוזה

Mostralstudio שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הגישה שלך לאתר ולשירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או הבעות דעה, אנא צור קשר איתנו בכתובת האימייל: [mostraldrummer@gmail.com].

תודה שביקרת בMostralstudio!

תאריך עדכון: [17.10.23]

bottom of page